Crone er med på dugnaden

Korona-krisen fører til at bransjer må tilpasse seg samfunnet og kundene på nytt, og være mer løsningsorientert.
Crone har hatt en profil og måte å jobbe på som har vært tilpasset korona-krisen fra før av.