Crone sine verdier

Vi i Crone, som en del av Collectia Group, har 6 verdier som gjennomsyrer den måten vi tenker og jobber etter hver dag. 
Vår første verdi er: RESPEKT